Dé community voor iedereen!
 • HELP
  	NickServ stelt je in staat een nickname te "registreren", en
  	te voorkomen dat anderen hem gebruiken. De volgende commando's
  	kunnen gebruikt worden voor registratie en onderhoud van
  	nicknames; om ze te gebruiken, type /msg NickServ commando.
  	Voor meer informatie over een specifiek commando, type
  	/msg NickServ HELP commando.
  
  
 • REGISTER
  	Gebruik: REGISTER wachtwoord [email]
  
  	Registreert je nickname in de NickServ database. Wanneer je nick
  	geregistreerd is kan je de SET en ACCESS commando's
  	gebruiken om je nick instellingen te veranderen.
  	Onthoud het wachtwoord dat je gebruikt bij het registreren,
  	je hebt het nodig als je je nick instellingen later wilt
  	veranderen. (Let erop dat hoofdletters uitmaken! ANOPE,
  	Anope, en anope zijn allemaal andere wachtwoorden!)
  
  	Wachtwoordrichtlijnen:
  
  	Wachtwoorden moeten niet makkelijk te raden zijn. Bijvoorbeeld,
  	je echte naam als wachtwoord gebruiken is een slecht idee. Je
  	nick als een wachtwoord gebruiken is een veel slechter idee ;)
  	en in feite, NickServ staat het niet toe. Trouwens, korte wachtwoorden
  	zijn kwetsbaar voor zoekacties,	dus je moet een wachtwoord
  	kiezen dat minstens 5 tekens lang is. Als laatste, de spatie
  	kan niet gebruikt worden in wachtwoorden.
  
  	De email parameter is verplicht en stelt onmiddellijk de email
  	voor je nick in. Dit is ook de enige mogelijkheid om indien je het wachtwoord 
      kwijt bent deze te resetten. De operators kunnen het wachtwoord zelf niet inzien.
  	Je privacy wordt gerespecteerd; deze email zal nooit aan derden
  	gegeven worden.
  
  	Dit commando maakt ook een nieuwe groep voor je nickname, die
  	toestaat andere nicks onder dezelfde configuratie, dezelfde
  	memos en dezelfde kanaalrechten te delen. Voor meer informatie
  	over deze functie, type /msg NickServ HELP GROUP.
  
  
 • GROUP
  	Gebruik: GROUP doel wachtwoord
  
  	Dit commando zorgt ervoor dat je huidige nickname zich bij de
  	groep van doel's nick aanmeldt. wachtwoord is het
  	wachtwoord van het doel.
  
  	Bij een groep aanmelden stelt je in staat om je configuratie,
  	memos en kanaalrechten met alle nicknames in je groep te delen,
  	en veel meer!
  
  	Een groep bestaat zo lang als het nuttig is. Dit betekent dat
  	zelfs als een nick in de groep geannuleerd je niet de gedeelde
  	dingen die hierboven beschreven zijn verliest, zo lang als er
  	minstens een nick overblijft in de groep.
  
  	Je kan dit commando zelfs gebruiken als je nog niet
  	geregistreerd hebt. Als je nick al geregistreerd is moet je je
  	eerst identificeren voordat je dit commando gebruikt. Type
  	/msg NickServ HELP IDENTIFY voor meer informatie. Dit laatste is
  	misschien niet mogelijk op je IRC netwerk.
  
  	Het is aanbevolen om dit commando te gebruiken met een niet-
  	geregistreerde nick omdat het automatisch geregistreerd wordt
  	als je dit commando gebruikt. Je mag het alleen met een geregistreerde
  	nick gebruiken (om je groep te veranderen) als de netwerkbeheerders
  	het toestaan.
  
  	Je kan maar in een groep tegelijk zijn. Groepen samenvoegen is
  	niet mogelijk.
  
  	Opmerking: alle nicks in een groep hebben hetzelfde wachtwoord.
  
  
 • IDENTIFY
  	Gebruik: IDENTIFY wachtwoord
  
  	Vertelt NickServ dat je echt de eigenaar van deze nick bent. Veel
  	commandos vereisen dat je jezelf identificeert met dit commando
  	voordat je ze gebruikt. Het wachtwoord moet hetzelfde zijn als
  	die je gestuurd hebt met het REGISTER commando.
  
  
 • LOGOUT
  	Gebruik: LOGOUT
  
  	Dit draait het effect van het IDENTIFY commando om: het
  	zorgt er voor dat je niet meer herkend word als de echte
  	eigenaar van de nick. Merk op dat je niet gevraagd wordt om
  	je opnieuw te identificeren.
  
  
 • DROP
  	Gebruik: DROP [nick]
  
  	Verwijdert je nickname uit de NickServ database. Een nick die
  	verwijderd is kan door iedereen weer geregistreerd worden.
  
  	Je kan een nick binnen een groep verwijderen door de nick
  	parameter toe te voegen.
  
  	Om dit commando te kunnen gebruiken moet je je eerst identificeren
  	met je wachtwoord. (/msg NickServ HELP IDENTIFY voor meer informatie).
  
  
 • ACCESS
  	Gebruik: ACCESS ADD mask
  	     ACCESS DEL mask
  	     ACCESS LIST
  
  	Verandert of geeft de toegangslijst weer van je nick. Dit is
  	de lijst met adressen waar vanaf je automatisch toegestaan
  	wordt door NickServ om je nick te gebruiken. Als je je nick vanaf
  	een ander adres wilt gebruiken moet je een IDENTIFY commando
  	sturen om NickServ je te laten herkennen.
  
  	Voorbeelden:
  
  	  ACCESS ADD iemand@*.bepeg.com
  	    Staat toegang toe voor gebruiker iemand vanuit elke machine in
  	    het bepeg.com domein..
  
  	  ACCESS DEL anyone@*.bepeg.com
  	    Keert het vorige commando om.
  
  	  ACCESS LIST
  	    Geeft de huidige toegangslijst weer.
  
  
 • SET PASSWORD
  
  	Gebruik: SET PASSWORD nieuw-wachtwoord
  	Verandert het wachtwoord dat je gebruik om je te identificeren
  	als de eigenaar van je nick.
  
 • SET EMAIL
  	Gebruik: SET EMAIL adres
  
  	Associeert het gegeven e-mail adres met jouw nick. Dit adres
  	zal worden weergegeven wanneer iemand informatie over je nick
  	opvraagt met het INFO commando.

NuOnline

Nu online:
We hebben nu 15 chatters actief op irc.KletsNetwerk.eu. Het hoogte aantal tot nu toe was 853 chatters.

Er is een nieuwe update van mIRC beschikbaar. Namelijk mIRC 7.62 mirc.com/get.html Tot gauw op @KletsNetwerk !

Facebook By Weblizar Powered By Weblizar