Dé community voor iedereen!

De belangrijkste comando’s van Chanserv worden hieronder beschreven. Voor een volledig overzicht type je /msg ChanServ HELP commando.

 • HELP
  	ChanServ stelt je in staat om kanalen te registreren en er
  	verschillende opties van in te stellen. ChanServ kan vaak
  	voorkomen dat boosaardig gebruikers een kanaal "overnemen"
  	door te limiteren wie er op het kanaal operator mag zijn.
  	Beschikbare commando's staan hier beneden; om ze te gebruiken
  	type je /msg ChanServ commando. Voor meer informatie over een
  	specifiek commando type je /msg ChanServ HELP commando.
  
  
  
 • EXPIRES
  	Onthoud dat elk kanaal wat %d dagen ongebruikt is (dwz dat
  	er geen gebruiker die op de toegangslijst staat in die periode
  	het kanaal binnen is gekomen) automatisch zal worden verwijderd.
  
  
 • REGISTER
  	Gebruik: REGISTER kanaal wachtwoord beschrijving
  
  	Registreert een kanaal in de ChanServ database. Om dit commando te
  	gebruiken moet je eerst een operator op het kanaal zijn dat
  	je wil registreren. Het wachtwoord wordt gebruikt met het
  	IDENTIFY commando dat anderen in staat stelt om later
  	wijzigingen aan de kanaalinstellingen door te voeren. Het
  	laatste paramenter, die moet worden opgegeven, is een
  	algemene beschrijving van het doel van het kanaal.
  
  	Wanneer je een kanaal registreert wordt je de "stichter"
  	van het kanaal. De kanaalstichter mag alle instellingen
  	van het kanaal veranderen. ChanServ zal ook de stichter automatisch
  	stichterrechten geven wanneer deze het kanaal binnenkomt.
  	Zie het ACCESS commando (/msg ChanServ HELP ACCESS) voor meer
  	informatie over het geven van rechten aan andere kanaalgebruikers.
  
  	OPMERKING: Om een kanaal te registreren moet je je nick
  	eerst geregistreerd hebben. Als je dit niet gedaan hebt
  	bekijk dan /msg ChanServ HELP voor informatie over hoe je
  	dit kunt doen.
  
  
  
 • DROP
  	Gebruik: DROP kanaal
  
  	Heft de registratie van het gegeven kanaal op. Kan alleen
  	gebruik wordt door de kanaalstichter, die eerst het
  	IDENTIFY commando moet gebruiken.
  
  
 • SET
  	Gebruik: SET kanaal optie parameters
  
  	Stelt de kanaalstichter in staat om verschillende kanaal-
  	opties en andere informatie in te stellen.
  
  	Beschikbare opties:
  
  	  FOUNDER    Stelt de stichter van het kanaal in
  	  SUCCESSOR   Stelt de opvolger van het kanaal in
  	  PASSWORD   Stelt het stichterwachtwoord in
  	  DESC     Stelt de kanaalbeschrijving in
  	  URL      Associeer een URL met het kanaal
  	  EMAIL     Associate een E-mail adres met het kanaal
  	  ENTRYMSG   Stel een bericht in dat naar de gebruikers
  	          wordt gestuurd zodra ze het kanaal binnekomen
  	  BANTYPE    Stelt in hoe Services bans op het kanaal maken
  	  MLOCK     Zet kanaal modes vast aan of uit
  	  KEEPTOPIC   Onthoud het topic zoland het kanaal niet in
  	          gebruik is
  	  OPNOTICE   Stuur een notice wanneer de OP/DEOP commando's
  	          worden gebruikt.
  	  PEACE     Reguleer het gebruik van kritieke commando's
  	  PRIVATE    Verberg een kanaal van het LIST commando
  	  RESTRICTED  Limiteer toegang tot het kanaal
  	  SECURE    Activeer ChanServ veiligheidsopties
  	  SECUREOPS   Sterkere controle van de kanaalop status
  	  SECUREFOUNDER Sterkere controle van de stichter status
  	  SIGNKICK   Onderteken kicks die worden uitgevoerd met het
  	          KICK commando
  	  TOPICLOCK   Topic kan alleen veranderd worden met TOPIC
  	  XOP      Schakel het gebruikersprivilegesysteem om
  
  	Type /msg ChanServ HELP option voor meer informatie over een
  	specifieke optie.
  
 • SET FOUNDER
  	Gebruik: SET kanaal FOUNDER nick
  
  	Veranderd de stichter van een kanaal. De nieuwe nick moet
  	een geregistreerde nick zijn.
  
  
 • SET SUCCESSOR
  	Gebruik: SET kanaal SUCCESSOR nick
  
  	Veranderd de opvolger van een kanaal. Als de nick van de
  	stichter verloopt of de registratie ervan wordt geannuleerd
  	zolang het kanaal nog geregistreerd is wordt de opvolger
  	de nieuwe stichter van het kanaal, behalve als de opvolger
  	als te veel kanalen (%d) geregistreerd heeft: dan wordt de
  	registratie van het kanaal geannuleerd, wat ook gebeurt als
  	er geen opvolger is ingesteld. De nieuwe nick moet een
  	geregistreerde nick zijn.
  
  
 • SET DESC
  	Gebruik: SET kanaal DESC beschrijving
  
  	Stelt de beschrijving van een kanaal in, die weergegeven
  	wordt door de LIST en INFO commando's.
  
  
 • SET URL
  	Gebruik: SET kanaal URL [url]
  
  	Associeer de gegeven URL met het kanaal. Deze URL zal worden
  	weergegeven wanneer iemand informatie over het kanaal op-
  	vraagt met het INFO commando. Als er geen paramenter wordt
  	wordt de URL voor het kanaal verwijderd.
  
  
 • SET EMAIL
  	Gebruik: SET kanaal EMAIL [adres]
  
  	Associeer het gegeven e-mail adres met het kanaal. Dit adres
  	zal worden weergegeven wanneer iemand informatie over het
  	kanaal opvraagt met het INFO commando. Als er geen para-
  	menter wordt gegeven wordt het e-mail adres voor het kanaal
  	verwijderd.
  
  
 • SET ENTRYMSG
  	Gebruik: SET kanaal ENTRYMSG [bericht]
  
  	Stelt het bericht in dat via /notice zal worden verstuurd
  	aan gebruikers die het kanaal binnenkomen. Als er geen
  	paramenter wordt gegeven wordt er geen bericht verstuurd
  	als iemand het kanaal binnenkomt.
  
  
 • SET BANTYPE
  	Gebruik: SET kanaal BANTYPE bantype
  
  	Stelt het bantype in dat gebruikt zal worden door services
  	wanneer ze een ban moet zetten op je kanaal.
  
  	bantype is een nummer tussen 0 en 3 dat betekent:
  
  	0: ban in het formaat *!gebruiker@host
  	1: ban in het formaat *!*gebruiker@host
  	2: ban in het formaat *!*@host
  	3: ban in het formaat *!*gebruiker@*.domein
  
  
 • SET KEEPTOPIC
  	Gebruik: SET kanaal KEEPTOPIC {ON | OFF}
  
  	Zet de topicbehoud optie aan of uit voor een kanaal.
  	Wanneer topicbehoud aan staat zal het topic van het
  	kanaal onthouden worden door ChanServ, zelfs nadat de laatste
  	gebruiker het kanaal heeft verlaten. Het topic zal wanneer
  	de volgende gebruiker het kanaal binnenkomt worden
  	teruggezet.
  
  
 • SET TOPICLOCK
  	Gebruik: SET kanaal TOPICLOCK {ON | OFF}
  
  	Zet de topicslot optie aan of uit voor een kanaal.
  	Wanneer topicslot aan staat zal ChanServ het niet toestaan om
  	het topic van het kanaal te veranderen. Het topic kan dan
  	alleen veranderd worden met het TOPIC commando.
  
 • AOP
  	Gebruik: AOP kanaal ADD nick
  	     AOP kanaal DEL {nick | entry-nr | lijst}
  	     AOP kanaal LIST [mask | lijst]
  	     AOP kanaal CLEAR
  
  	Onderhoud de AOP (AutoOP) lijst voor een kanaal. De AOP
  	lijst geeft gebruikers het recht om automatisch operator te
  	worden op het kanaal, zichzelf te unbannen of uit te nodigen
  	als dat nodig is, hun groetbericht weer te geven als ze het
  	kanaal binnenkomen, enzovoorts.
  
  	Het AOP ADD commando voegt de gegeven nick toe aan de
  	AOP lijst.
  
  	Het AOP DEL commando verwijderd de gegeven nick van de
  	AOP lijst. Als een lijst van entry-nummers is opgegeven
  	worden die verwijderd. (Zie het LIST-voorbeeld hieronder)
  
  	Het AOP LIST commando geeft de AOP lijst weer. Als er
  	een mask is gegeven worden alleen de de AOP's die over-
  	eenkomen met het opgegeven mask weergegeven. Als een lijst
  	van entry-nummers is opgegeven, worden alleen die weer-
  	gegeven. Bijvoorbeeld:
  
  	  AOP #kanaal LIST 2-5,7-9
  	   Geeft AOP's 2 t/m 5 en 7 t/m 9 weer.
  
  	Het AOP CLEAR commando verwijderd alle AOP's van de
  	AOP lijst.
  
  	De AOP ADD en AOP DEL commando's zijn gelimiteerd tot
  	SOP's of hoger. AOP CLEAR can alleen gebruikt worden door
  	de kanaalstichter. Elke gebruiker op de AOP lijst mag
  	echter AOP LIST gebruiken.
  
  	Dit commando kan uitgeschakeld zijn voor je kanaal, en in
  	dat geval heb je de toegangslijst nodig. Zie
  	/msg ChanServ HELP ACCESS voor meer informatie over toegangs-
  	lijsten, en /msg ChanServ HELP SET XOP om te weten te komen
  	hoe je tussen toegangslijsten en xOP-lijsten schakelt.
  
  
 • HOP
  	Gebruik: HOP kanaal ADD nick
  	     HOP kanaal DEL {nick | entry-nr | lijst}
  	     HOP kanaal LIST [mask | lijst]
  	     HOP kanaal CLEAR
  
  	Onderhound de HOP (HalfOP) lijst voor een kanaal. De
  	HOP lijst geeft gebruikers de rechten om automatisch
  	half-operator te worden op het kanaal.
  
  	Het HOP ADD commando voegt de gegeven nick toe aan de
  	HOP lijst.
  
  	Het HOP DEL commando verwijderd de gegeven nick van de
  	HOP lijst. Als een lijst van entry-nummers is opgegeven
  	worden die verwijderd. (Zie het LIST-voorbeeld hieronder)
  
  	Het HOP LIST commando geeft de HOP lijst weer. Als er
  	een mask is gegeven worden alleen de de HOP's die over-
  	eenkomen met het opgegeven mask weergegeven. Als een lijst
  	van entry-nummers is opgegeven, worden alleen die weer-
  	gegeven. Bijvoorbeeld:
  
  	  HOP #kanaal LIST 2-5,7-9
  	   Geeft AOP's 2 t/m 5 en 7 t/m 9 weer.
  
  	Het HOP CLEAR commando verwijderd alle HOP's van de
  	HOP lijst.
  
  	De HOP ADD, HOP DEL en HOP LIST commando's zijn
  	gelimiteerd tot AOP's en hoger. Het HOP CLEAR commando
  	mag alleen door de kanaalstichter gebruikt worden.
  
  	Dit commando kan uitgeschakeld zijn voor je kanaal, en in
  	dat geval heb je de toegangslijst nodig. Zie
  	/msg ChanServ HELP ACCESS voor meer informatie over toegangs-
  	lijsten, en /msg ChanServ HELP SET XOP om te weten te komen
  	hoe je tussen toegangslijsten en xOP-lijsten schakelt.
  
  
 • SOP
  	Gebruik: SOP kanaal ADD nick
  	     SOP kanaal DEL {nick | entry-nr | lijst}
  	     SOP kanaal LIST [mask | lijst]
  	     SOP kanaal CLEAR
  
  	Onderhoud de SOP (SuperOP) lijst voor een kanaal. De
  	SOP lijst geeft gebruikers alle rechten van die van de AOP
  	lijst, en voegt de vereiste rechten toe om de AutoKick en
  	SlechteWoorden lijst te onderhouden, kanaalmemo's te ver-
  	struen en te lezen, enzovoorts.
  
  	Het SOP ADD commando voegt de gegeven nick toe aan de
  	SOP lijst.
  
  	Het SOP DEL commando verwijderd de gegeven nick van de
  	SOP lijst. Als een lijst van entry-nummers is opgegeven
  	worden die verwijderd. (Zie het LIST-voorbeeld hieronder)
  
  	Het SOP LIST commando geeft de SOP lijst weer. Als er
  	een mask is gegeven worden alleen de de SOP's die over-
  	eenkomen met het opgegeven mask weergegeven. Als een lijst
  	van entry-nummers is opgegeven, worden alleen die weer-
  	gegeven. Bijvoorbeeld:
  
  	  SOP #kanaal LIST 2-5,7-9
  	   Geeft SOP's 2 t/m 5 en 7 t/m 9 weer.
  
  	Het SOP CLEAR commando verwijderd alle SOP's van de
  	SOP lijst.
  
  	De SOP ADD, SOP DEL en SOP CLEAR commando's zijn
  	gelimiteerd tot de kanaalstichter. SOP LIST mag door
  	elke gebruiker op de AOP lijst gebruikt worden.
  
  	Dit commando kan uitgeschakeld zijn voor je kanaal, en in
  	dat geval heb je de toegangslijst nodig. Zie
  	/msg ChanServ HELP ACCESS voor meer informatie over toegangs-
  	lijsten, en /msg ChanServ HELP SET XOP om te weten te komen
  	hoe je tussen toegangslijsten en xOP-lijsten schakelt.
  
  
 • VOP
  	Gebruik: VOP kanaal ADD nick
  	     VOP kanaal DEL {nick | entry-nr | lijst}
  	     VOP kanaal LIST [mask | lijst]
  	     VOP kanaal CLEAR
  
  	Onderhoud de VOP (VOicePeople) lijst voor een kanaal.
  	De VOP lijst geeft gebruikers het recht om automatisch
  	voice te worden op het kanaal en zichzelf voice te geven
  	als ze die niet hebben.
  
  	Het VOP ADD commando voegt de gegeven nick toe aan de
  	VOP lijst.
  
  	Het VOP DEL commando verwijderd de gegeven nick van de
  	VOP lijst. Als een lijst van entry-nummers is opgegeven
  	worden die verwijderd. (Zie het LIST-voorbeeld hieronder)
  
  	Het VOP LIST commando geeft de VOP lijst weer. Als er
  	een mask is gegeven worden alleen de de VOP's die over-
  	eenkomen met het opgegeven mask weergegeven. Als een lijst
  	van entry-nummers is opgegeven, worden alleen die weer-
  	gegeven. Bijvoorbeeld:
  
  	  VOP #kanaal LIST 2-5,7-9
  	   Geeft VOP's 2 t/m 5 en 7 t/m 9 weer.
  
  	Het VOP CLEAR commando verwijderd alle AOP's van de
  	VOP lijst.
  
  	De VOP ADD, VOP DEL en VOP LIST commando's zijn
  	gelimiteerd tot AOPs en hoger. VOP CLEAR kan alleen
  	door de kanaalstichter gebruikt worden.
  
  	Dit commando kan uitgeschakeld zijn voor je kanaal, en in
  	dat geval heb je de toegangslijst nodig. Zie
  	/msg ChanServ HELP ACCESS voor meer informatie over toegangs-
  	lijsten, en /msg ChanServ HELP SET XOP om te weten te komen
  	hoe je tussen toegangslijsten en xOP-lijsten schakelt.
  
  
 • ACCESS
  	Gebruik: ACCESS kanaal ADD nick niveau
  	     ACCESS kanaal DEL {nick | entry-nr | lijst}
  	     ACCESS kanaal LIST [mask | lijst]
  	     ACCESS kanaal CLEAR
  
  	Onderhoud de toegangslijst voor een kanaal. De toegangs-
  	lijst specificeert welke gebruikers toestemming hebben om
  	kanaal operator te worden, of om ChanServ commando's te gebruiken
  	op het kanaal. Verschillende gebruikersniveaus maken het
  	mogelijk om verschillende sets met privileges te maken.
  	/msg ChanServ HELP ACCESS LEVELS voor meer informatie hierover.
  	Elke gebruiker die niet op de toegangslijst staat heeft een
  	gebruikersniveau van 0.
  
  	Het ACCESS ADD commando voegt de gegeven nick toe aan de
  	toegangslijst met het gegeven gebruikersniveau. Als de nick
  	al op de lijst staat wordt het toegangsniveau veranderd in
  	het niveau gespecificeerd in het commando. Het niveau dat
  	gespecificeerd is moet minder zijn dan de gebruiker die het
  	commando invoert, en als nick al op de toegangslijst
  	bestaat moet het huidige toegangsniveau van die nick lager
  	zijn dan die van degene die het commando uitvoert.
  
  	Het ACCESS DEL commando verwijderd de opgegeven nick van
  	de toegangslijst. Als een lijst met entry-nummers is
  	gegeven worden die verwijderd. (Zie het voorbeeld voor
  	LIST hier onder)
  
  	Het ACCESS LIST commando geeft de toegangslijst weer. Als
  	een wildcard mask is opgegeven worden alleen de overeen-
  	komsten weergegeven. Als een lijst van entry-nummers ie
  	gegeven wordt alleen die weergegeven. Bijvoorbeeld:
  
  	  ACCESS #kanaal LIST 2-5,7-9
  	   Geeft gebruikers 2 t/m 5 en 7 t/m 9 van de
  	   toegangslijst weer.
  
  	Het ACCESS CLEAR commando maakt de toegangslijst leeg.
  
  
 • ACCESS LEVELS
  	Gebruikerstoegangslevels
  
  	Standaard zijn de volgende toegangslevels gedefineerd:
  
  	  Founder  Volledige rechten tot de ChanServ functies;
  	          automatisch op worden bij het binnenkomen
  	          van een kanaal. Merk op dat maar een
  	          persoon stichterstatus kan hebben (het
  	          kan niet worden gegeven met het ACCESS
  	          commando).
  	    10  Toegang tot het AKICK commando; automatisch op.
  	     5  Automatisch op.
  	     3  Automatisch voice.
  	     0  Geen speciale privileges; kan op status krijgen
  	          door andere ops (tenzij secure-ops aan is).
  	    <0  Mag geen op worden.
  
  	Deze niveaus kunnen worden veranderd, en er kunnen nieuwe
  	worden toegevoegd dmv het LEVELS commando; type
  	/msg ChanServ HELP LEVELS voor meer informatie.
  
  
 • AKICK
  	Gebruik: AKICK channel ADD {nick | mask} [reden]
  	     AKICK channel STICK mask
  	     AKICK channel UNSTICK mask
  	     AKICK channel DEL {nick | mask | entry-num | lijst}
  	     AKICK channel LIST [mask | entry-num | lijst]
  	     AKICK channel VIEW [mask | entry-num | lijst]
  	     AKICK kanaal ENFORCE
  	     AKICK kanaal CLEAR
  
  	Onderhoud de AutoKick lijst voor een kanaal. Als een
  	gebruiker op de AutoKick lijst het kanaal binnen probeert
  	te komen zal ChanServ die gebruiker automatisch worden bannen
  	en kicken van het kanaal.
  
  	Het AKICK ADD commando voegt de gegeven nick of gebruikers-
  	mask toe aan de AutoKick lijst. Als er een reden is gegeven
  	met het commando zal die reden gebruikt worden om de gebruiker
  	te kicken; zo niet is de reden "You have been banned from the
  	channel".
  	Als een geregistreerde nick wordt toegevoegd, wordt de nickserv
  	account toegevoegd in plaats van de mask. Alle gebruikers binnen
  	deze groep zullen automatisch worden gekicked.
  
  	Het AKICK STICK commando bant het gegeven mask permanent
  	op het kanaal. Als iemand de ban probeert te verwijderen
  	zal ChanServ de ban automatisch opnieu toevoegen.
  	Deze functie kan niet op geregistreerde nicks gebruikt worden.
  
  	Het AKICK UNSTICK commando annuleert het effect van het
  	AKICK STICK commando, zodat je de ban weer weg kan halen
  	van het kanaal.
  
  	Het AKICK DEL commando verwijderd de gegeven nick of mask
  	van de AutoKick lijst. Het verwijderd echter geen ban die
  	is geplaatst door een AutoKick; die moeten handmatig
  	verwijderd worden.
  
  	Het AKICK LIST commando geeft de AutoKick lijst weer, of
  	optioneel alleen de AutoKick's die overeenkomen met het
  	opgegeven mask.
  
  	Het AKICK VIEW commando is een woordenrijkere versie
  	van het AKICK LIST commando.
  
  	Het AKICK ENFORCE commando zorgt ervoor dat ChanServ de
  	huidige AKICK lijst forceert door het verwijderen van
  	gebruikers die overeenkomen met een AKICK mask.
  
  	The AKICK CLEAR commando maakt de AutoKick lijst leeg.

NuOnline

Nu online:
We hebben nu 15 chatters actief op irc.KletsNetwerk.eu. Het hoogte aantal tot nu toe was 853 chatters.

Er is een nieuwe update van mIRC beschikbaar. Namelijk mIRC 7.62 mirc.com/get.html Tot gauw op @KletsNetwerk !

Facebook By Weblizar Powered By Weblizar